Tserver.cz

... pokud máš rád kostičky jsi tu správně.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vesnicani

Vesničani

Vesničani na spawnu.

Dřevorubec

/summon villager ~ ~2 ~ 

{ 
  VillagerData:{
    type:plains,
    profession:toolsmith,
    level:5
  },
  Invulnerable:1,
  CustomNameVisible: 1,
  PersistenceRequired:1,
  Silent:1,
  NoAI:0,
  CustomName:'[{"text":"Dřevorubec Ruda"}]',
  Offers:{ 
    Recipes:[ 
      { 
        buy:{id:stripped_oak_log,Count:1},
        sell:{id:oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:oak_log,Count:1},
        sell:{id:spruce_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:oak_log,Count:1},
        sell:{id:birch_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:oak_log,Count:1},
        sell:{id:jungle_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:oak_log,Count:1},
        sell:{id:acacia_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:oak_log,Count:1},
        sell:{id:dark_oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:oak_log,Count:1},
        sell:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:oak_log,Count:1},
        sell:{id:warped_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:stripped_spruce_log,Count:1},
        sell:{id:spruce_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:spruce_log,Count:1},
        sell:{id:oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:spruce_log,Count:1},
        sell:{id:birch_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:spruce_log,Count:1},
        sell:{id:jungle_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:spruce_log,Count:1},
        sell:{id:acacia_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:spruce_log,Count:1},
        sell:{id:dark_oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:spruce_log,Count:1},
        sell:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:spruce_log,Count:1},
        sell:{id:warped_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:stripped_birch_log,Count:1},
        sell:{id:birch_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:birch_log,Count:1},
        sell:{id:oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:birch_log,Count:1},
        sell:{id:spruce_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:birch_log,Count:1},
        sell:{id:jungle_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:birch_log,Count:1},
        sell:{id:acacia_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:birch_log,Count:1},
        sell:{id:dark_oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:birch_log,Count:1},
        sell:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:birch_log,Count:1},
        sell:{id:warped_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:stripped_jungle_log,Count:1},
        sell:{id:jungle_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:jungle_log,Count:1},
        sell:{id:oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:jungle_log,Count:1},
        sell:{id:spruce_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:jungle_log,Count:1},
        sell:{id:birch_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:jungle_log,Count:1},
        sell:{id:acacia_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:jungle_log,Count:1},
        sell:{id:dark_oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:jungle_log,Count:1},
        sell:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:jungle_log,Count:1},
        sell:{id:warped_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:stripped_acacia_log,Count:1},
        sell:{id:acacia_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:acacia_log,Count:1},
        sell:{id:oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:acacia_log,Count:1},
        sell:{id:spruce_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:acacia_log,Count:1},
        sell:{id:birch_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:acacia_log,Count:1},
        sell:{id:jungle_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:acacia_log,Count:1},
        sell:{id:dark_oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:acacia_log,Count:1},
        sell:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:acacia_log,Count:1},
        sell:{id:warped_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:stripped_dark_oak_log,Count:1},
        sell:{id:dark_oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:dark_oak_log,Count:1},
        sell:{id:oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:dark_oak_log,Count:1},
        sell:{id:spruce_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:dark_oak_log,Count:1},
        sell:{id:birch_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:dark_oak_log,Count:1},
        sell:{id:jungle_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:dark_oak_log,Count:1},
        sell:{id:acacia_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:dark_oak_log,Count:1},
        sell:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:dark_oak_log,Count:1},
        sell:{id:warped_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:stripped_crimson_hyphae,Count:1},
        sell:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        sell:{id:oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        sell:{id:spruce_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        sell:{id:birch_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        sell:{id:jungle_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        sell:{id:acacia_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        sell:{id:dark_oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        sell:{id:warped_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:stripped_warped_hyphae,Count:1},
        sell:{id:warped_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:warped_hyphae,Count:1},
        sell:{id:oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:warped_hyphae,Count:1},
        sell:{id:spruce_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:warped_hyphae,Count:1},
        sell:{id:birch_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:warped_hyphae,Count:1},
        sell:{id:jungle_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:warped_hyphae,Count:1},
        sell:{id:acacia_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:warped_hyphae,Count:1},
        sell:{id:dark_oak_log,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:warped_hyphae,Count:1},
        sell:{id:crimson_hyphae,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      }
    ]
  }
}

Kameník

/summon villager ~ ~2 ~ 

{ 
  VillagerData:{ 
    type:plains,
    profession:mason,
    level:5
  },
  Invulnerable:1,
  CustomNameVisible: 1,
  PersistenceRequired:1,
  Silent:1,
  NoAI:0,
  CustomName:'[{"text":"Kameník Pepa"}]',
  Offers:{ 
    Recipes:[ 
      { 
        buy:{id:cobblestone_slab,Count:2},
        sell:{id:cobblestone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:cobblestone_stairs,Count:2},
        sell:{id:cobblestone,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:cobblestone_wall,Count:1},
        sell:{id:cobblestone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:mossy_cobblestone,Count:1},
        sell:{id:cobblestone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:mossy_cobblestone_slab,Count:2},
        sell:{id:mossy_cobblestone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:mossy_cobblestone_stairs,Count:2},
        sell:{id:mossy_cobblestone,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:mossy_cobblestone_wall,Count:1},
        sell:{id:mossy_cobblestone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:stone,Count:1},
        sell:{id:cobblestone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:stone_slab,Count:2},
        sell:{id:stone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:stone_stairs,Count:2},
        sell:{id:stone,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:smooth_stone,Count:1},
        sell:{id:stone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:smooth_stone_slab,Count:2},
        sell:{id:smooth_stone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:granite_slab,Count:2},
        sell:{id:granite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:granite_stairs,Count:2},
        sell:{id:granite,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:granite_wall,Count:1},
        sell:{id:granite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:polished_granite,Count:1},
        sell:{id:granite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:polished_granite_slab,Count:2},
        sell:{id:polished_granite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:polished_granite_stairs,Count:2},
        sell:{id:polished_granite,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:andesite_slab,Count:2},
        sell:{id:andesite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:andesite_stairs,Count:2},
        sell:{id:andesite,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:andesite_wall,Count:1},
        sell:{id:andesite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:polished_andesite,Count:1},
        sell:{id:andesite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:polished_andesite_slab,Count:2},
        sell:{id:polished_andesite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:polished_andesite_stairs,Count:2},
        sell:{id:polished_andesite,Count:2},
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:diorite_slab,Count:2},
        sell:{id:diorite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:diorite_stairs,Count:2},
        sell:{id:diorite,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:diorite_wall,Count:1},
        sell:{id:diorite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:polished_diorite,Count:1},
        sell:{id:diorite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:polished_diorite_slab,Count:2},
        sell:{id:polished_diorite,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:polished_diorite_stairs,Count:2},
        sell:{id:polished_diorite,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:stone_bricks,Count:1},
        sell:{id:stone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:stone_brick_slab,Count:2},
        sell:{id:stone_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:stone_brick_stairs,Count:2},
        sell:{id:stone_bricks,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:stone_brick_wall,Count:1},
        sell:{id:stone_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:cracked_stone_bricks,Count:1},
        sell:{id:stone_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:chiseled_stone_bricks,Count:1},
        sell:{id:stone_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:mossy_stone_bricks,Count:1},
        sell:{id:stone_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:mossy_stone_brick_slab,Count:2},
        sell:{id:mossy_stone_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:mossy_stone_brick_stairs,Count:2},
        sell:{id:mossy_stone_bricks,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:mossy_stone_brick_wall,Count:1},
        sell:{id:mossy_stone_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:sandstone,Count:1},
        sell:{id:sand,Count:4},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:sandstone_slab,Count:2},
        sell:{id:sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:sandstone_stairs,Count:2},
        sell:{id:sandstone,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:sandstone_wall,Count:1},
        sell:{id:sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:cut_sandstone,Count:1},
        sell:{id:sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:cut_sandstone_slab,Count:2},
        sell:{id:cut_sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:chiseled_sandstone,Count:1},
        sell:{id:sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:smooth_sandstone,Count:1},
        sell:{id:sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:smooth_sandstone_slab,Count:2},
        sell:{id:smooth_sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:smooth_sandstone_stairs,Count:2},
        sell:{id:smooth_sandstone,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:red_sandstone,Count:1},
        sell:{id:red_sand,Count:4},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:red_sandstone_slab,Count:2},
        sell:{id:red_sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:red_sandstone_stairs,Count:2},
        sell:{id:red_sandstone,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:red_sandstone_wall,Count:1},
        sell:{id:red_sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:cut_red_sandstone,Count:1},
        sell:{id:red_sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:cut_red_sandstone_slab,Count:2},
        sell:{id:cut_red_sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:chiseled_red_sandstone,Count:1},
        sell:{id:red_sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:smooth_red_sandstone,Count:1},
        sell:{id:red_sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:smooth_red_sandstone_slab,Count:2},
        sell:{id:smooth_red_sandstone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:smooth_red_sandstone_stairs,Count:2},
        sell:{id:smooth_red_sandstone,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:brick_slab,Count:2},
        sell:{id:bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:brick_stairs,Count:2},
        sell:{id:bricks,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:brick_wall,Count:1},
        sell:{id:bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:end_stone_bricks,Count:1},
        sell:{id:end_stone,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:end_stone_brick_slab,Count:2},
        sell:{id:end_stone_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:end_stone_brick_stairs,Count:2},
        sell:{id:end_stone_bricks,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:end_stone_brick_wall,Count:1},
        sell:{id:end_stone_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:purpur_slab,Count:2},
        sell:{id:purpur_block,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },         
      { 
        buy:{id:purpur_stairs,Count:2},
        sell:{id:purpur_block,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:purpur_pillar,Count:2},
        sell:{id:purpur_block,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:quartz_block,Count:1},
        sell:{id:quartz,Count:4},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:quartz_slab,Count:2},
        sell:{id:quartz_block,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:quartz_stairs,Count:2},
        sell:{id:quartz_block,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:chiseled_quartz_block,Count:1},
        sell:{id:quartz_block,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:quartz_pillar,Count:1},
        sell:{id:quartz_block,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:smooth_quartz,Count:1},
        sell:{id:quartz_block,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:smooth_quartz_slab,Count:2},
        sell:{id:smooth_quartz,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:smooth_quartz_stairs,Count:2},
        sell:{id:smooth_quartz,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:nether_brick_slab,Count:2},
        sell:{id:nether_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:nether_brick_stairs,Count:2},
        sell:{id:nether_bricks,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:nether_brick_wall,Count:1},
        sell:{id:nether_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:nether_brick_fence,Count:3},
        sell:{id:nether_bricks,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:red_nether_brick_slab,Count:2},
        sell:{id:red_nether_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:red_nether_brick_stairs,Count:2},
        sell:{id:red_nether_bricks,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:red_nether_brick_wall,Count:1},
        sell:{id:red_nether_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:prismarine_slab,Count:2},
        sell:{id:prismarine,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:prismarine_stairs,Count:2},
        sell:{id:prismarine,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:prismarine_wall,Count:1},
        sell:{id:prismarine,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:prismarine_brick_slab,Count:2},
        sell:{id:prismarine_bricks,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:prismarine_brick_stairs,Count:2},
        sell:{id:prismarine_bricks,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:dark_prismarine_slab,Count:2},
        sell:{id:dark_prismarine,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:dark_prismarine_stairs,Count:2},
        sell:{id:dark_prismarine,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      }        
    ]
  }
}

Zbrojíř

/summon villager ~ ~2 ~ 

{
  VillagerData:{
    type:plains,
    profession:armorer,
    level:5
  },
  Invulnerable:1,
  CustomNameVisible:1,
  PersistenceRequired:1,
  Silent:1,
  NoAI:0,
  CustomName:'[{"text":"Zbrojíř Karel II"}]',
  Offers:{ 
    Recipes:[
      {
        buy:{id:netherite_sword,Count:1},
        sell:{id:netherite_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      {
        buy:{id:netherite_pickaxe,Count:1},
        sell:{id:netherite_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      {
        buy:{id:netherite_axe,Count:1},
        sell:{id:netherite_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      {
        buy:{id:netherite_shovel,Count:1},
        sell:{id:netherite_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:netherite_hoe,Count:1},
        sell:{id:netherite_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:netherite_helmet,Count:1},
        sell:{id:netherite_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:netherite_chestplate,Count:1},
        sell:{id:netherite_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:netherite_leggings,Count:1},
        sell:{id:netherite_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:netherite_boots,Count:1},
        sell:{id:netherite_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },    
      {
        buy:{id:diamond_sword,Count:1},
        sell:{id:diamond,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      {
        buy:{id:diamond_pickaxe,Count:1},
        sell:{id:diamond,Count:3},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      {
        buy:{id:diamond_axe,Count:1},
        sell:{id:diamond,Count:3},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      {
        buy:{id:diamond_shovel,Count:1},
        sell:{id:diamond,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:diamond_hoe,Count:1},
        sell:{id:diamond,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:diamond_helmet,Count:1},
        sell:{id:diamond,Count:5},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:diamond_chestplate,Count:1},
        sell:{id:diamond,Count:8},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:diamond_leggings,Count:1},
        sell:{id:diamond,Count:7},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:diamond_boots,Count:1},
        sell:{id:diamond,Count:4},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:diamond_horse_armor,Count:1},
        sell:{id:diamond,Count:7},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:golden_sword,Count:1},
        sell:{id:gold_ingot,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:golden_pickaxe,Count:1},
        sell:{id:gold_ingot,Count:3},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:golden_axe,Count:1},
        sell:{id:gold_ingot,Count:3},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:golden_shovel,Count:1},
        sell:{id:gold_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },   
      { 
        buy:{id:golden_hoe,Count:1},
        sell:{id:gold_ingot,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:golden_helmet,Count:1},
        sell:{id:gold_ingot,Count:5},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:golden_chestplate,Count:1},
        sell:{id:gold_ingot,Count:8},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:golden_leggings,Count:1},
        sell:{id:gold_ingot,Count:7},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:golden_boots,Count:1},
        sell:{id:gold_ingot,Count:4},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:golden_horse_armor,Count:1},
        sell:{id:gold_ingot,Count:7},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:clock,Count:1},
        sell:{id:gold_ingot,Count:4},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:iron_sword,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:iron_pickaxe,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:3},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:iron_axe,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:3},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:iron_shovel,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },   
      { 
        buy:{id:iron_hoe,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:crossbow,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:flint_and_steel,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:shears,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:2},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },      
      { 
        buy:{id:compass,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:4},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:bucket,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:3},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:shield,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:1},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },             
      { 
        buy:{id:iron_helmet,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:5},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:iron_chestplate,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:8},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:iron_leggings,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:7},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:iron_boots,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:4},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:iron_horse_armor,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:7},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:chainmail_helmet,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:5},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:chainmail_chestplate,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:8},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:chainmail_leggings,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:7},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:chainmail_boots,Count:1},
        sell:{id:iron_ingot,Count:4},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:leather_helmet,Count:1},
        sell:{id:leather,Count:5},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:leather_chestplate,Count:1},
        sell:{id:leather,Count:8},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:leather_leggings,Count:1},
        sell:{id:leather,Count:7},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:leather_boots,Count:1},
        sell:{id:leather,Count:4},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },
      { 
        buy:{id:leather_horse_armor,Count:1},
        sell:{id:leather,Count:7},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      },       
      { 
        buy:{id:turtle_helmet,Count:1},
        sell:{id:scute,Count:5},
        specialPrice:0,
        priceMultiplier:0,
        maxUses:9999999
      }       
    ]
  }
}
vesnicani.txt · Poslední úprava: 2020/11/30 18:42 autor: uran234